You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip קישור קישורים

קישור קישורים

קישור לפורטל המרצה


קישור לפורטל הסטודנט

למרצי הnכללה שלום רב!

לאור המעבר המוצלח ממודל 1.9 למודל 2.4 מערכת המודל הישנה תפסיק לעבוד במכונת רגילה החל מה 01/08/2014 ותעבור למתכונת ארכיון, כל החומר יישמר ויהיה נגיש אך לא ניתן יהיה לעדכן או להוסיף חומר לשיעורים.

ניתן יהיה לצפות בשיעורים ולייבא שיעורים ממנו למודל 2.4 תשע"ה.

המערכת תמשיך לפעול כארכיון עד לתאריך 01.10.2016 ולאחר מכן המערכת תרד לגמרי מהאויר.

אורי

הודעה דחופה!


חדשות האתר

Picture of אורי אוהלי
הפסקת שרות לצרכי תחזוקה 08/07/2013
by אורי אוהלי - Sunday, 30 June 2013, 09:17 AM
 

ביום שני 08/07/2013 בלילהתבוצע עבודת תחזוקה בחוות השרתים.

בזמן העבודה כל השירותים של מכון מופ"ת לא יהיו זמינים למעט גלישה באינטרנט.

תחילתההשבתה בשעה 22:00 למשך עד כארבע שעות.

בברכה,

מחלקתהשירות של מרכז התקשורת


Skip תמיכה טכנית

תמיכה טכנית

תמיכה
מודל - תמיכה טכנית
סגל:
מייל: urioh@dyellin.ac.il
סטודנטים:
מייל:
dysupport@dyellin.ac.il

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Today Sunday, 23 October 23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Latest News

Latest News

  • 30 Jun, 09:17
    אורי אוהלי
    הפסקת שרות לצרכי תחזוקה 08/07/2013 more...